085 – 488 1100

Corona: Wanneer moet ik loon doorbetalen aan werknemers?

Veel werkgevers kampen met de vraag wanneer zij loon moeten doorbetalen wanneer een werknemer niet kan werken als gevolg van het coronavirus. Inhuren.com legt de arbeidsrechtelijke gevolgen aan u uit.

Een zieke werknemer

Een werknemer die niet thuis kan werken, maar vanwege lichte klachten (verkoudheid of hoesten) zijn werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren in de bedrijfsruimte, is arbeidsongeschikt op basis van de wet. Als hij thuis geen arbeid kan verrichten, dan moet hij ziek gemeld worden. U dient het loon van deze werknemer door te betalen. Natuurlijk geldt dit ook voor een werknemer die te ziek is om te werken door het coronavirus. In beide gevallen wordt het loon doorbetaald.

Een werknemer zit in quarantaine

Een werknemer die in quarantaine zit omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus, heeft recht op doorbetaling van het loon. Ook als er niet gewerkt wordt. Als een werknemer twee weken in quarantaine moet zitten en niet kan werken, moet het loon van de werknemer doorbetaald worden. Iemand die in quarantaine zit hoeft niet per se ziek te zijn. Breng daarom in kaart als werkgever of de werknemer thuis kan (blijven) werken. Overleg dit samen met uw werknemer. Heeft u een werknemer die in het buitenland in quarantaine zit? Dan wordt dit niet gezien als vakantie en dus is de werknemer niet verplicht vakantiedagen op te nemen. Hij moet gewoon doorbetaald worden.

Doorbetaling loon corona

Om het wat overzichtelijker te maken, hebben wij de volgende afbeelding toegevoegd. In de afbeelding kunt u namelijk gemakkelijk zien wanneer u wel of niet loon moet doorbetalen aan uw werknemer (Bron: sdworx).

coronavirus doorbetaling

Een werknemer kan niet meer reizen

Als een werknemer niet meer naar werk kan komen wegens stilliggend openbaar vervoer, moet u het loon blijven doorbetalen. Echter, dient de werknemer op zoek te gaan naar alternatief vervoer om naar het werk te komen. Lukt dit niet? Zorg er als werkgever voor dat hij zijn werkzaamheden thuis kan uitvoeren.

Een werknemer werkt in het buitenland

Als een werknemer in een ander land werkt als gevolg van corona-maatregelen, dan heeft dat geen gevolgen voor de sociale verzekeringen van die werknemer. Echter, geldt dit niet voor alle landen. Deze toezegging geldt enkel voor werknemers die wonen of werken in de EU, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Houd hier rekening mee.

Een werknemer moet zijn kinderen verzorgen

Aangezien het gros van de werknemers geen vitaal beroep heeft, is er een grote kans dat werknemers niet meer kunnen werken, omdat de school of kinderopvang gesloten is. Een werknemer moet dan thuisblijven om te zorgen voor zijn kinderen. In deze situatie kan een werknemer voor een korte periode beroep doen op het calamiteitenfonds. Een fonds dat bedoeld is om op korte termijn een abrupt privéprobleem op te lossen. Let op: dit geldt niet voor een lange periode. Als uw werknemer voor een langere tijd niet wil/kan werken omdat hij voor zijn kinderen zorgt, kan u als werkgever afspraken maken met de werknemer. De werknemer dient dan onbetaald verlof op te nemen. Echter, kunt u als werkgever de mogelijkheid bieden om op andere tijden te werken, zodat de zorg voor de kinderen en het werk gecombineerd worden.

Gevolgen pensioenopbouw

De pensioenopbouw loopt als vanouds door als een werknemer minder werkt op grond van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Als de Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud niet wordt toegepast of niet kan worden toegepast en het dienstverband voor een gedeelte wordt beëindigd, dan loopt de pensioenopbouw niet door. Als werkgever kunt u vrijwillig de pensioenopbouw voortzetten.

Lees ook: De gevolgen van corona voor flexwerkers en uitzendkrachten