085 – 488 1100

Coronavirus: de tips voor uitzendbureaus tijdens corona

Bedrijven en werkgeversorganisaties zullen tijdens de ontwrichtende periode van de coronacrisis zo goed als mogelijk moeten doorgaan. Enkele uitzendbureaus spelen een belangrijke rol om bedrijven in staat te stellen werkzaam te blijven. Inhuren.com geeft tips en legt uit wat de wet zegt.

Heeft corona juist een negatieve impact op uw uitzendbureau?

Wegens corona geldt voor veel uitzendbureaus dat zij; of geen opdrachtgevers meer hebben of dat een groot deel van hun personeelsbestand (al dan niet vrijwillig) thuis zit. Het coronavirus kan een grote impact hebben op uitzendbureaus. Financieel niet mooi voor de ondernemers. Inhuren.com vertelt u graag meer over wat uitzendbureaus in dit geval moeten doen via deze link.

Tijdens corona spelen uitzendbureaus een belangrijke rol

Niet elke organisatie kan tijdelijk sluiten en niet elke rol kan op afstand worden uitgevoerd. En dus lijkt het waarschijnlijk dat voor veel organisaties een cruciaal onderdeel van de planning het gebruik van tijdelijk personeel kan zijn. Een aantal uitzendbureaus lijken inderdaad een belangrijke rol te spelen om veel organisaties in staat te stellen werkzaam te blijven. Hier zijn enkele tips voor uitzendbedrijven en andere leveranciers van tijdelijk of contractueel personeel wiens klanten de inhuur als oplossing gebruiken tijdens corona.

Uitzendkrachten nemen meer gezondheidsrisico’s

Uitzendkrachten en gig-werknemers hebben vaak geen recht op volledig ziekengeld en kunnen daardoor (uit angst voor inkomensverlies) minder snel zichzelf isoleren als ze in contact zijn gekomen met personen met een hoog risico. Het opleggen van een wettelijke verplichting tot zelfisolatie is in de praktijk wellicht niet voldoende voor mensen met wie u geen lopende werkgeversrelatie heeft. Er is niet veel te doen hieraan als uitzendbureau, maar overweeg wat u wel kunt doen om de risico’s van deze werknemers te bewaken, zodat u klanten gerust kunt stellen. U moet weten wat u kunt doen om uitzendkrachten op de hoogte te houden met betrekking tot hygiëne en preventie van overdracht.

Navraag gezondheid kandidaat

Bedenk dat uitzendbedrijven volgens de Gedragsregels verplicht zijn navraag te doen naar de gezondheid van een kandidaat. Er moet in kaart worden gebracht of de kandidaat een relatief hoog risico loopt op het virus. Dit kan op zijn minst inhouden dat zij worden gevraagd naar recente reizen, hun eigen gezondheid en de gezondheid van mensen met wie ze leven of nauw contact hebben gehad. Als u ontdekt dat de kandidaat een risico is en daardoor ongeschikt, bent u wettelijk verplicht om dezelfde dag de klant te informeren.

Geef gezondheidsrisico’s eerlijk door

Communiceer ook bij vermoeden van een gezondheidsrisico. Er bestaat een kans dat bedrijven de neiging hebben om uitzendkrachten (en dus uitzendbureaus) de schuld te geven van een virus uitbraak. Schadeclaims tegen uitzendbedrijven lijken in de meeste gevallen onwaarschijnlijk, aangezien het moeilijk zal zijn om te bewijzen welke specifieke nalatigheid tot een uitbraak heeft geleid. Toch bestaat er een grote kans dat er onderzocht wordt of het uitzendbureau ”geschikt” is om door te gaan met de inhuur. Als blijkt dat het uitzendbureau zijn uitzendkrachten niet heeft gecontroleerd, dan zal de inhuur niet meer doorgaan. Voorkom dit te allen tijde.

Gegevensbeschermingsbeleid up-to-date

Onthoud dat alle informatie die u van kandidaten verkrijgt over hun persoonlijke gezondheid, gevoelige persoonlijke gegevens zijn. Het Gedragsreglement lijkt u (op basis van wettelijke verplichting) wettelijke gronden te geven voor het verzamelen van die gegevens met betrekking tot kandidaten die fysiek contact zullen hebben met u of eindklantpersoneel. U moet controleren of uw gegevensbeschermingsbeleid up-to-date is. U moet weten hoe u met die gegevens omgaat.

Gezondheidsrisico’s bij klanten dienen in kaart te worden gebracht

Houd er rekening mee dat uitzendbedrijven wettelijk verplicht zijn om van klanten details te verkrijgen over specifieke gezondheidsrisico’s die bij de inlener bekend zijn en welke stappen de inlener heeft genomen om dergelijke risico’s te beheersen. Als de inlener helaas een uitbraak heeft gehad, dient het uitzendbureau in kaart te brengen welke stappen er ondernomen zijn om het betreffende pand schoon te maken. Of in kaart te brengen of het personeel met een hoog risico zichzelf isoleert. Wij zijn van mening dat er een risico bestaat op klachten van uitzendkrachten tegen de risicovolle maatregelen van uitzendbedrijven. Zorg er dus als uitzendbureau voor dat alle klanten veilig zijn om uitzendkrachten naartoe te sturen. Wees hier streng op. Het vertrouwen van uw personeel is op lange termijn meer waard, dan een opdracht van een klant tijdens de coronacrisis.

Houd rekening met de langetermijnimpact

Voor klanten die een prioriteitstatus willen, is het noodzakelijk om goede afspraken te maken en om afwegingen te maken. Als u wordt gevraagd om bepaalde klanten voorrang te geen, boven andere, verliest u mogelijk loyale klanten en heeft u de keuze om te waken over de langetermijnimpact op uw bedrijf en personeel.

Niet gebonden aan bepaalde tarieven

Pas op dat u niet gebonden bent aan het leveren van bepaalde tarieven – het is mogelijk dat de tarieven die u vraagt aan de ”moeilijk te vinden” uitzendkrachten moet verlagen. Hoe nodig en belangrijk uw personeel ook kan zijn voor inleners, zij blijven onzeker in deze tijd. Bedrijven proberen daarom hun kosten te besparen op haast elk onderdeel binnen het bedrijf, zo ook de inhuur van personeel. Wellicht moet u uw uitzendtarief aanpassen. Onze tip is om eerst de wensen en de inhuur met de potentiële klant te bespreken, voordat het tarief vastgesteld wordt. Communiceer dit naar uw klanten via uw website.

Contracten moeten eerder dan ooit duidelijk zijn

Zorg ervoor dat uw contracten duidelijk zijn rekening houdend met de impact van het coronavirus. Moet één van de partijen verplichtingen ontlopen vanwege corona? Dan moeten de partijen overeenkomen welk niveau van verstoring ”toch moet worden gedekt”. Probeer dit van te voren af te stemmen, bijvoorbeeld op versoepeling van serviceniveaus of KPI’s met betrekking tot handhaven van bepaalde personeelsniveaus, of het vinden van x kandidaten binnen y dagen voor een bepaalde vacature/opdracht.

Gebruik enkel wettige belastingregelingen

Pas op dat u niet in de verleiding komt om mogelijk onwettige belastingregelingen te gebruiken om toegang te krijgen tot meer werknemers door hun nettoloon via belastingregelingen te verhogen. Er zijn verschillende belastingmaatregelen om eindgebruikers te straffen voor het inhuren van personeel via uitzendbureaus die de belasting niet correct toepassen. Voorkom dit, dit geeft je een slechte naam in uw branche.

Meer weten over Inhuren.com?

Heeft u nog vragen? Neem direct contact met ons op via 085 488 11 12. Wilt u meer weten over de tarieven van Inhuren.com? Doe een informatie aanvraag. Eén van onze medewerkers neemt dan vrijblijvend contact met u op om u een tarief te geven. Meer weten over Inhuren.com? Lees hier meer over onze werkwijze en ons digitale platform.

Lees ook: De gevolgen van corona voor flexwerkers en uitzendkrachten