085 – 488 1100

Coronavirus heeft grote impact op uitzendbureaus

Wegens corona geldt voor veel uitzendbureaus dat zij; of geen opdrachtgevers meer hebben of dat een groot deel van hun personeelsbestand (al dan niet vrijwillig) thuis zit. Het coronavirus heeft een grote impact op uitzendbureaus. Financieel niet mooi voor de ondernemers. Inhuren.com vertelt u graag meer over wat uitzendbureaus moeten doen tijdens de coronacrisis.

Uitzendkrachten melden zich ziek om de WW te ontlopen

Uit het wekelijkse onderzoek van Acture blijkt dat er afgelopen week een groei te zien is in griepmeldingen met ruim 200% gen opzichte van andere maanden. Acture is actief op de markt voor private uitvoering van de Ziektewet in de uitzendsector. Het bedrijf constateerde een piek in de griepgolfmonitor en verklaren dat de huidige stijging gerelateerd is aan het coronavirus. Dit jaar was er juist sprake van een mild griepseizoen. Het heeft werkgevers tot nu toe 600 miljoen gekost, dat is de helft minder dan in 2018. De link met corona wordt duidelijk in de cijfers van Noord-Brabant: het aantal extra meldingen is opgelopen tot 300%. Volgens de directeur sociale zaken bij Acture kunnen die ziekmeldingen niet allemaal van coronapatienten komen. Gezien het nog lage aantal gemeten besmettingen. De directeur stelt dat uitzendkrachten vluchten naar de ziektewet, omdat zij door de coronamaatregelen zonder werk zitten. Op deze manier voorkomen uitzendkrachten dat ze in de WW terechtkomen. Zijn theorie lijkt bevestigd door uitzendkoepel ABU. ”Leden willen weten wat ze moeten doen als een werknemer ziek meldt met een snotneus. Moeten ze dan toch loon doorbetalen?” een vraag die veelvoudig wordt gesteld.

Coronavirus: Hoe ziet het met doorbetaling van loon?

In onderstaande afbeelding kunt u zien hoe het zit met doorbetaling van loon gedurende de coronacrisis (Bron: SD Workx).

coronavirus doorbetaling

Relatie opdrachtgever en uitzendbureau

De relatie tussen de opdrachtgever en het uitzendbureau dient in eerste instantie beoordeeld te worden aan de hand van het ”normale” contractenrecht en bijvoorbeeld niet aan de hand van het ”bijzondere” arbeidsrecht. Of een opdrachtgever verplicht is tot een bepaalde afname van uitzendpersoneel is afhankelijk van hetgeen dat is afgesproken. De minimumafnameverplichting is hierbij bepalend, welke antwoord geeft op de vraag of thuiszittend personeel alsnog uitbetaald wordt door de desbetreffende opdrachtgever. Geen minimumafnameverplichting betekent dat het voor de rekening van het uitzendbureau is.

Directe loondienst

Heeft u als uitzendbureau personeel in loondienst? Wij raden u aan om goed te kijken naar de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De invoering van de WAB hebben we zojuist achter de rug en op basis daarvan kunnen eerder overeengekomen bepalingen feitelijk hun werking verloren zijn. Let op de maximale intrektermijn van de WAB en eventuele afwijkingen in de cao. De verwacht is dat de coronacrisis waarschijnlijk niet binnen één maand is opgelost. Denkt u dus na over werknemers van wie de arbeidsovereenkomst nu al 10 of 11 maanden voortduurt. Klinkt zeker als een schot voor open doel? Mocht u aflopende tijdelijke contracten hebben dan is het aan te bevelen om na te denken over de verlenging daarvan.

Lees ook: De gevolgen van corona voor flexwerkers en uitzendkrachten

Communiceer met de uitzendkrachten

Communicatie in tijden van crisis is belangrijk. Als je niet communiceert dan vullen je werknemers de stippellijntjes zelf in. Dus communiceer alles wat je weet, als je het antwoord nog niet weet communiceer dat dan ook (is ook een antwoord). Je werknemers hebben recht op antwoord op hun vragen. Door de crisis ontstaat er verwarring en spanning, onzekerheid m.b.t. loon slaat toe. Blijf in contact met je werknemers, zodat ze zich niet in de steek gelaten voelen. Erg belangrijk.

Lees ook: Coronavirus: de tips voor uitzendbureaus tijdens corona

Om het artikel af te sluiten wat praktische tips

Wees voorzichtig met het garanderen van bepaalde zaken (prestaties, levertermijnen etc.). Maak afspraken met opdrachtgevers voor het geval u wegens aan het coronavirus gelieerde toestanden niet kunt leveren. In het verlengde van bovenstaand; werp nog eens een kritische blik op ”raamovereenkomsten” die u bent aangegaan. Gelet op de bijzondere omstandigheden is dit hét moment om daar nog eens naar te kijken. Verouderde afspraken kunnen in de huidige situatie erg ongunstig uitpakken. Tot slot: blijf communiceren met de uitzendkrachten. Wellicht is de coronacrisis sneller voorbij dan gedacht en loopt de economie weer op rolletjes, dan heeft u in ieder geval uw band met hen onderhouden. Hierdoor zijn zij vast snel bereid om weer voor u te komen werken.