085 – 488 1100

Hoe werkt het fasensysteem van de NBBU?

Vanaf 30 december 2019 zijn er nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor uitzendkrachten in Nederland. De nieuwe cao’s zorgen zijn vereenvoudigd en zorgen voor een gelijk speelveld. Uitzendkrachten krijgen meer werkzekerheid, begeleiding om langer inzetbaar te zijn en een betere rechtspositie. 

Wat is het fasensysteem van de NBBU?

Het fasensysteem is het rechtspositiesysteem voor uitzendkrachten. Dit systeem bestaat uit 4 fasen en in welke fase je contract zit, hangt af van het aantal gewerkte uren. Hoe langer je voor het uitzendbureau werkt, hoe verder je in het fasensysteem komt. In dit artikel leer je hoe het fasensysteem van de NBBU werkt.

Wij gaan uit van de regels volgens de NBBU cao (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendbureaus). De NBBU overlapt grotendeels met de cao van de ABU. Werk je via de ABU en wordt uw vraag niet in dit artikel beantwoord? Kijk dan eens op de website van de ABU of ze daar jouw vraag kunnen beantwoorden.

Het fasensysteem van de NBBU 

Het van de NBBU kent vier verschillende fasen (fase 1 ten en met 4).

Fase 1 en 2: 

De eerste 26 gewerkte weken werk je als uitzendkracht in fase 1. Gedurende de tweede periode werkt je als uitzendkracht in fase 2. Alle weken waarin je hebt gewerkt, tellen mee als een gewerkte week, ook als je in die week maar een aantal uur als uitzendkracht hebt gewerkt.

Is er sprake van een onderbreking van zes maanden in fase 1 of 2? Dan begint de telling opnieuw en begin je dus weer bij fase 1. In fase 1 en 2 verdien je als uitzendkracht alleen loon over de uren die je hebt gewerkt.

Belangrijk: In fase 1 en 2 is er geen opzegging van de uitzendovereenkomst nodig.

Fase 3: 

Ga je na fase 2 binnen 6 maanden verder? Dan kom je als uitzendkracht in fase 3 terecht. Fase 3 duurt maximaal 4 jaar. Je kan in deze periode maximaal 6 tijdelijke contracten aangeboden krijgen. In fase 3 krijgt het uitzendbureau een loondoorbetalingsverplichting.

Fase 4: 

Is fase 3 doorlopen en worden de werkzaamheden binnen 6 maanden hervat? Dan kom je als uitzendkracht in fase 4 terecht. In deze fase heb je recht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wijzigingen afgelopen september in de cao van de NBBU

Er zijn artikelen toegevoegd om de rechtspositie te verbeteren.

 • Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als de uitzendkrachten binnen het concern, op verzoek van de uitzendonderneming, bij een ander onderdeel van de uitzendonderneming in dienst treden. Dit kan het gevolg zijn van een reorganisatie of een sollicitatie van de uitzendkracht op een andere functie binnen het concern. Doordat de rechtspositie behouden blijft, wordt het aantal gewerkte weken doorgeteld en doorloopt de uitzendkracht dus sneller de fases.
 • Ingeval van opvolgend werkgeverschap, behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in het fasesysteem. Er wordt hierdoor dus rekening gehouden met de toekenning van de periodieke verhogingen en de hoogte van het loon door de inschaling.

Tevens zijn er artikelen toegevoegd om de inlenersbeloning uit te breiden.

 • De inlenersbeloning is uitgebreid door toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden zoals een toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen.
 • Bij verandering van uitzendonderneming binnen het concern blijft hetzelfde loon en hetzelfde uitzicht op een periodieke verhoging.

Wijzigingen afgelopen december in de cao van de NBBU

Vanaf 30 december 2019 zijn er de volgende artikelen toegevoegd.

 • Het vakantiegeld gaat van 8% naar 8,33%;
 • Alle uitzendkrachten krijgen 25 vakantiedagen;
 • Reisuren tijdens werktijd worden onderdeel van de inlenersbeloning;
 • De loondoorbetaling wordt bij ziekte in het eerste jaar 90% en in het tweede jaar 80%;
 • Het eigen loongebouw voor fase C vervalt. Werknemers in fase C krijgen weer de inlenersbeloning;
 • Voor overeenkomsten met beding wordt de termijn van kennisgeving na 26 gewerkte weken 10 dagen;
 • Er komt een minimale contractduur van 4 weken. Het gebruik van weekcontracten wordt vrijwel onmogelijk gemaakt;
 • De ET-regeling wordt er over het loon vóór de uitruil pensioen opgebouwd. De maximale uitruil van 30% van het loon geldt nu voor iedereen. Dit betekent dat 30% is gekoppeld aan het loon conform inlenersbeloning dus incl. toeslagen.

Personeel inhuren?

Bent u op zoek naar tijdelijk personeel in Nederland? En bent u op zoek naar gespecialiseerd personeel? Inhuren.com helpt organisaties door heel Nederland aan gespecialiseerd personeel. Vraag een offerte aan of neem direct contact met ons op via 085 448 11 16.