Poolmanagement

Groot aantal  flexibele werknemers (uitzendkrachten) tot uw beschikking voor verschillende werkzaamheden en op verschillende werktijden? Inhuren.com helpt u bij het managen van uw pool.

Offerte aanvragen

Poolmanagement

Poolmanagement heeft twee kanten. Enerzijds is het van belang dat een organisatie zijn pool van medewerkers zo efficient mogelijk kan inzetten. Aan de andere kant wilt iedere werknemer uit de pool zoveel mogelijk vastigheid zien in ruil voor de flexibele inzetbaarheid. Bij poolmanagement draait het er dus om dat een organisatie en de medewerkers optimaal van elkaar kunnen profiteren. Zonder organisatie geen pool en zonder werknemers voor de pool kan een organisatie niet de juiste planning in orde krijgen. Inhuren.com heeft als uitzendbureau de taak de pool met flexibele werknemers(meestal uitzendkrachten) van bedrijven zo goed mogelijk in te plannen.

Voorbeeld van poolmanagement

Er zijn verschillende soorten poolmanagement te onderscheiden. Een mooi voorbeeld van hoe Inhuren.com poolmanagement aanpakt is in het geval van verhuisbedrijven. Een verhuisbedrijf heeft vaak per regio tussen 20% en 50% van zijn werknemers op flexibele basis in dienst. Flexibele basis betekent uitzendkrachten, payrollkrachten, nul-uren contracten en freelancers. Per dag verschilt het of 10% of 1005 van alle flexibele werknemers ingezet moet worden. Daarbij komt kijken dat sommige flexibele werknemers soms maar 2 dagen per week beschikbaar zijn terwijl andere 5 dagen per week ingezet kunnen worden. Inhuren.com zet alle flexibele werknemers in ons automatische planningssysteem. Op het moment dat wij planning doorkrijgen van het aantal verhuizingen en de man-uren die daarop nodig zijn gaan wij aan de slag om de pool van werknemers in te plannen.

Rekening houden met uitval

Bij poolmanagement waarbij het per dag verschilt hoeveel werknemers er ingezet moeten worden is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met ziekte en uitval. Terug naar het voorbeeld van verhuisbedrijven zorgt Personeel Inhuren er altijd voor dat er dagelijks meerdere werknemers op reserve staan in ons systeem voor het geval er op het laatste moment mensen uitvallen. Op die manier kan het verhuisbedrijf dagelijks over het benodigde aantal mensen beschikken.

Het systeem is cruciaal

Bij poolmanagement is het systeem waarmee wordt gewerkt van cruciaal belang. Zowel de organisaties als de werknemers in de pool moeten eenvoudig, zonder tussenkomst van Personeel Inhuren, de planningen en beschikbaarheid door kunnen geven. Personeel Inhuren werkt met een zelf ontwikkeld planningssysteem waarin de organisaties en werknemers uit de pool eenvoudig hun beschikbaarheid in kunnen doorgeven.