085 – 488 1100

Steeds meer werkgelegenheid in Den Haag

Inhuren.com een uitzendbureau in Den Haag doet veel onderzoek naar de werkgelegenheid in Den Haag. Wist u dat er steeds meer werkgelegenheid is in Den Haag? Vooral de uitzendbranche doet het erg goed, blijkt uit de Haagse Regio in beeld. In het afgelopen jaar zijn er al bijna 800 extra banen bijgekomen in onze sector.

Andere sectoren die het de afgelopen tijd ook goed of zelfs beter deden, zijn onder andere de transportsector (17.000 extra banen) en de zakelijke dienstverlening (900 extra banen). De sectoren Kunst & Cultuur, Detailhandel en de Financiële Industrie bleven vorig jaar wat betreft werkgelegenheid in de rode cijfers staan.

Meer bedrijven, meer werk

Hoewel niet elke branche voor evenveel groei aan werkgelegenheid zorgt, kunnen we rustig zeggen dat de Haagse werknemer uit steeds meer banen kan kiezen. Sterker nog, van de vijf grootste steden van dit land bieden alleen Rotterdam en Amsterdam meer werkgelegenheid met respectievelijk 308.344 en 598.779 banen. Den Haag sluit daarbij aan met 271.993 banen. Vooral sinds 2014, tegen het einde van de economische crisis, is het Den Haag voor de wind gegaan. Bedrijven die zich van buiten Den Haag in de stad vestigden, zorgden voor 3.000 extra banen en bedrijven die al in de stad waren gevestigd, maakten met hun uitbreidingen plek voor in totaal 1.763 extra werknemers.

Echte vaklui

Even terug naar de werkgelegenheidscijfers van de specifiekere branches in de Hofstad. Voor Inhuren.com, uitzendbureau in Den Haag, is het geen verassing dat zowel de uitzendbranche als de transportbranche en de zakelijke dienstverlening zo vooruit zijn gegaan. Omdat er in de twee laatstgenoemde sectoren steeds meer vraag komt naar vaklui, specialiseren wij ons al jaren in het uitzenden en detacheren van bekwame chauffeurs, sjouwers, receptionisten en administratief medewerkers.

De exponentiële groei in het verleden

De exponentiële groei aan werkgelegenheid komt overigens niet als een verassing. De Gemeente Den Haag had in 2014 gezegd dat de stad binnen vier jaar ten minste 10.000 extra nieuwe banen moest hebben gerealiseerd. Wat dat betreft liggen we erg goed op koers! In 2014 was er voor het eerst sinds jaren sprake van een flinke groei van het aantal banen met ruim 3.600. In 2015 volgde nog eens een groei van bijna 4.500 banen. Hierdoor waren er begin 2016 bijna driehonderdduizend banen in Den Haag. Dat is meer dan destijds werd verwacht.

Aanhoudende economische groei

In september 2019 ging het Centraal Planbureau (CPB) uit van een economische groei van 1,8% en 1,5% in 2020. In Haaglanden kom er maar liefst 11.600 werknemersbanen bij in 2019 en 2020. Het totaal aantal banen groeit, maar de groei is in de ene sector sterker dan in de andere. In sommige sectoren neemt het aantal banen af. Terwijl in de bouw een groei te zien is van 2,3% en uitzendbureaus te maken hebben met een groei van 1,1%.