085 – 488 1100

Top 10 logistieke trends van 2020!

Logistiek is en blijft van belang en heeft veel invloed op bijna iedereen. Niet voor niets werd heel Nederland nerveus toen de boeren wekenlang protesteerden en belangrijke distributiecentra wilden sluiten als protestactie. Dit komt mede doordat de logistieke sector continu onderhevig is aan veranderingen en deze veranderingen hebben invloed op alle spelers in de markt. Naast deze bewegingen is het ook belangrijk om trends & ontwikkelingen in de logistieke markt in de gaten te houden. In deze blog bespreekt Inhuren.com alle logistieke trends van 2020! Bent u benieuwd naar alle transport trends van 2020? Lees dan deze blog.

1. Slimme technologie

Lage kosten en hoge efficiëntie staan centraal. Logistieke ondernemingen investeren steeds vaker in slimme software en systemen. Dit doen logistieke bedrijven mede om ervoor te zorgen dat ze alle investeringen terug kunnen verdienen. Door constante ontwikkelingen van nieuwe functionaliteiten zal het aansturen en managen van de supply chain steeds eenvoudiger worden. Voor elk onderdeel van de supply chain worden er aparte oplossingen bedacht en ontwikkelt. Een goed voorbeeld: het verwerken van spraak gestuurde systeem opdrachten. Hierbij zal er een spraakbericht kunnen leiden tot het aansturen van een logistieke uitvoering.

2. Automatische uitwisseling van data

In de logistiek en transport werden vroeger, maar nu nog steeds veel processen handmatig doorlopen. Deze processen zullen steeds verder worden overgenomen door digitale uitwisseling van data. Hierbij richten ondernemers zich op efficiënte workflows en minder handmatige fouten. Medewerkers krijgen op deze manier een meer controlerende rol in plaats van een uitvoerende rol. Naast dat de verzamelde data systemen en oplossingen in staat stellen automatisch documenten en rapporten te generen, kunnen afwijkingen automatisch worden opgespoord. De intensiteit van het werk gaat hiermee achteruit en er komt zo meer tijd vrij om te focussen op verbeteringsprocessen.

3. Big data in de praktijk

Het big data tijdperk is onvermijdelijk, hiermee wordt de overgang naar cloud-based software direct onvermijdelijk. Cloud based data zorgt ervoor dat je als logistieke speler inzicht, controle en grip krijgt op alle logistieke processen. Het grootste voordeel hiervan is dat je als organisatie een beter inzicht krijgt op de specifieke behoefte van de klant. Daarnaast draagt de uitwisseling van data bij aan een hogere transparantie voor beide partijen binnen de supply chain. Transparantie wordt binnen verschillende organisatieprocessen vaak als zeer waardig ervaren door klanten. Zo speelt Inhuren.com ook in op deze behoefte door gebruik te maken van het online platform waarbij transparantie zeer hoog in het vaandel staat.

4. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid

Steeds meer bedrijven, en niet alleen logistieke bedrijven, willen laten zien dat ze inspelen op de toenemende behoefte naar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Bedrijven willen hun klanten laten zien dat ze bewust produceren en vervoeren of exporteren. Ze geven dan ook vaak duidelijk aan een actieve rol te hebben in bijvoorbeeld het gebruik van groene energie of logistieke processen waarbij duurzaamheid bovenaan staat. Duurzaamheid is daarom een relevant onderwerp in de logistiek voor het komende jaar, vooral vanwege al het geplande transport dat ermee gepaard gaat.

5. Meer vraag naar personeel

Onder logistieke dienstverleners zijn er een aantal belemmeringen waar zij wekelijks tegenaan lopen. Een hele belangrijke belemmering is namelijk: het moeilijk kunnen vinden van personeel. Ruim 30 procent van alle logistieke bedrijven geeft aan hier last van te hebben. De economische groei van de afgelopen jaren zorgt, samen met de krapte op de arbeidsmarkt, voor hoge loonkosten. Van logistiek personeel wordt namelijk verwacht dat ze met hun handen kunnen werken, maar ook dat ze een gedegen kennis beschikken over alle logistieke processen waarmee ze te maken krijgen. Een logistiek uitzendbureau als inhuren.com, beschikt over een grote pool van ervaren personeel en biedt een werkgever de mogelijkheid om op zeer flexibele basis in te huren.

6. Proof of delivery

De toenemende groei van webshops en online delivery zal de komende tijd nog meer toenemen. Hierbij winnen de online webshops het steeds vaker van de winkels. Naast deze toenemende groei online, neemt de snelheid en transparantie van delivery ook toe. Tegenwoordig beschikken veel bedrijven al over de mogelijkheid om te leveren binnen 12 uur na bestelling. Om dit op de juiste manier te kunnen bewerkstelligen dienen interne systemen en chauffeurs zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Proof of Delivery door middel van digitale ondertekening is steeds vaker de regel, ook bij zakelijke goederen en partijen. Het bieden van inzicht in de status van verzending voor zowel de consument als zakelijke belanghebbende is hierbij een minimum vereiste.

7. Verbreding van aanbod in diensten

Door alle ontwikkelingen in de markt de afgelopen periode staat de logistieke markt onder druk. Logistieke dienstverleners richten zich steeds vaker op het onderscheidend voordeel wat zij klanten kunnen aanbieden ten overstaande van hun concurrenten. Logistieke organisaties die erin slagen om een stapje voor te zijn op het gebied van technologie, software oplossingen en een breder scala aan diensten kan aanbieden, zullen een sterke marktpositie innemen.

8. Kleine sectorgroei in 2020

Volgens banken is de kans aanwezig op stagnatie van de groei in de logistiek een transportsector. De invloed op het ondernemingsvertrouwen is hierbij groot. Hierbij komen voornamelijk grote internationale handelsperikelen. Neem als voorbeeld de conflicten tussen de Verenigde Staten en China, maar ook door de Brexit. De handelskanalen in de internationale markt zijn allemaal aan sterke veranderingen onderhevig die niet zozeer positief zijn. Maar logistieke bedrijven blijven vaak positief en geloven nog altijd in een groei in bedrijvigheid.

9. Robotisering

De ontwikkelingen in de techniek verlopen super snel, zo ook in de robotisering. Dit is een belangrijke trend voor de logistiek. In de logistiek moeten medewerkers er vaak voor zorgen dat grote productieaantallen correct en volledig worden klaargemaakt voor verzending. De werkdruk voor logistieke medewerkers ligt vaak hoog en de arbeid is intensief. Robotisering kan ervoor zorgen dat de ontevredenheid van de werknemers over de in hun ogen toenemende kaalslag van de arbeidsomstandigheden en de beperkte beschikbaarheid van personeel zullen de robotisering en automatisering in de distributiecentra versnellen.

10. Integratie van wereldwijde economieën

De laatste, maar niet de minste trend voor komend jaar is: De integratie van alle wereldwijde economieën waarbij globalisatie centraal staat. Langzamerhand integreren steeds meer economieën met elkaar, een intensievere samenwerking tussen meerdere logistieke partijen is hierbij erg gewenst. Wereldwijde distributie en het openen van nieuwe markten zal resulteren in steeds complexere toeleveringsketens, kostenvariaties en logistieke processen. De verhoogde vraag naar flexibiliteit van logistieke dienstverleners is een logische reactie hierop. Als organisatie moet je dus over de juiste tools beschikken, wil je op deze verhoogde vraag naar flexibiliteit kunnen reageren. De inzet van flexmedewerkers zou eventueel een oplossing kunnen zijn voor het tijdelijke opvangen van grote projecten óf als standaard inzet.

Logistiek personeel inhuren

Bent u een logistiek of transport bedrijf in Nederland? En bent u op zoek naar gespecialiseerd personeel? Inhuren.com helpt organisaties door heel Nederland aan gespecialiseerd logistiek personeel. Vraag een offerte aan of neem direct contact met ons op via 085 448 11 16.