085 – 488 1100

Wat is een functioneringsgesprek en hoe bereid je je voor?

Het functioneringsgesprek staat weer ingepland: spannend! Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Wij vertellen je namelijk exact wat het gesprek inhoudt en hoe je je het beste voorbereid. Zo verdwijnen de zenuwen als sneeuw voor de zon.

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een gesprek waarin je met je werkgever bespreekt hoe het gaat. Het gesprek is gelijkwaardig: jullie hebben allebei de mogelijkheid om problemen of vragen te bespreken (in tegenstelling tot een beoordelingsgesprek). Als die er zijn, werken jullie samen naar oplossingen. Het voornaamste doel is jouw functioneren verbeteren en hier worden dan ook korte termijn afspraken voor gemaakt.

Verloop van een functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek bestaat (meestal) uit de volgende zeven onderdelen. Omstandigheden kunnen het gesprek sturen, maar over het algemeen is de opbouw hetzelfde.

1. De opening

Jouw leidinggevende legt uit wat er precies gaat gebeuren in het gesprek. Samen nemen jullie de agenda door.

2. Terugblik

Als er voorheen functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden, zal er hier kort op worden teruggeblikt. Voornamelijk om te kijken of voorgaande afspraken zijn nagekomen. Als die gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden zal er gekeken worden naar andere gesprekken en je functioneren.

3. Visie werknemer

Simpel gezegd is dit het moment waarop jij kan vertellen hoe je vindt dat het gaat. Denk hierbij aan tips én tops. De taak van de leidinggevende is nu om goed te luisteren naar jouw opmerkingen.

4. Discussie

De leidinggevende heeft nu de kans om te reageren op wat jij gezegd hebt. Vervolgens gaan jullie samen in overleg over de punten die je hiervoor besproken hebt. Vanuit daar worden er verschillende afspraken gemaakt over dingen die moeten veranderen.

5. Visie leidinggevende

Nu is het de beurt van de leidinggevende om te zeggen hoe hij of zij vindt dat het gaat. Je leidinggevende zal ook met tips en tops komen over jouw functioneren.

6. Discussie

Deze keer krijg jij de kans om te reageren op wat de leidinggevende gezegd heeft. Opnieuw wordt er samen naar oplossingen gezocht en worden er concrete afspraken gemaakt over wie wat gaat doen.

7. Afronding

Hierin wordt samengevat wat er besproken is en welke afspraken er in het gesprek zijn gemaakt. Mocht je nog iets te binnen schieten, dan is dit het moment om het te bespreken.

Hoe bereid je je voor op een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is voor jou de uitgesproken kans om dingen te bespreken die belangrijk voor je zijn. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid het gesprek in gaat. Al moet dat geen probleem zijn met de volgende tips.

1. Lees verslagen van voorgaande gesprekken

Als er voorheen gesprekken hebben plaatsgevonden, is het verstandig hiervan de verslagen door te lezen. Zo weet je wat je te wachten staat en welke afspraken er eerder zijn gemaakt (en of ze zijn nagekomen).

2. Lees de agenda door

Jouw leidinggevende is verplicht de agendapunten van te voren naar jou toe te sturen. Maak hier gebruik van. Door deze grondig door te nemen, kun je een beetje voorspellen wat jouw leidinggevende gaat bespreken. En hoe jij daar het beste op kan reageren.

3. Denk na over eigen functioneren

Ga voor jezelf na wat er de laatste tijd goed ging en wat er minder goed ging. Als je dit helder voor ogen hebt, is het makkelijker om te reageren op eventuele feedback.

4. Stel concrete doelen

Wat wil jij bereiken binnen dit bedrijf? Waar heb je meer uitdaging nodig? Dit zijn vragen die belangrijk zijn voor de rest van je loopbaan. Dit gesprek is de perfecte kans om meer uit je werk te halen. Zorg er daarom voor dat je concrete doelen hebt opgesteld voor je het gesprek in gaat.

5. Denk na over de samenwerking

Hoe werk je samen met je collega’s? Hoe is het contact met je leidinggevende? Dit zijn 100% zeker punten die je leidinggevende met je wilt bespreken. Zorg ervoor dat je hierover hebt nagedacht.

6. Schrijf op wat je wil bespreken

Wanneer je de voorgaande tips hebt uitgevoerd, schrijf je ze op. Ook al heb je een perfect geheugen: je wilt niet dat dingen erbij inschieten door de zenuwen.

Lees ook: