Wat is het belang van een VCA certificaat?

VCA’ staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is ontstaan vanuit de behoefte en noodzaak bij bedrijven om een veilige werkplek te (helpen) creëren voor zowel werknemers als werkgevers. VCA is het uiteindelijke gevolg van een initiatief tussen aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven om een onafhankelijke toetsingssysteem op te zetten om het veiligheidsbeleid van bedrijven te controleren. Dit initiatief begon in 1994, en inmiddels is VCA uitgegroeid tot de meest gevraagde certificering in Nederland.

Een VCA certificaat geeft aan dat een bedrijf er veel aan gelegen is om aan de veiligheidseisen te voldoen, doordat werknemers met een dergelijk certificaat op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving (Arbowet) en mogelijke gevaren en risico’s die zich tijdens het werk kunnen voordoen.

Het is erg belangrijk dat mensen bewust bezig zijn met het begrip ‘’veiligheid’’ tijdens het werk, aangezien er vaak onnodige ongelukken plaatsvinden die gemakkelijk voorkomen kunnen worden, indien er beter wordt gelet op de eigen veiligheid en die van collega’s.

Wanneer werknemers en leidinggevenden een VCA certificaat behalen, zijn zij zich in ieder geval een stuk bewuster van de aanwezige risico’s en gevaren tijdens het werk en zijn ze zodoende ook (eerder) geneigd hier ook naar te handelen. Een VCA certificaat vormt geen garantie voor het uitblijven van bedrijfsongevallen, maar de kans hierop wordt op deze manier wel aanzienlijk verkleind.

Verschillende VCA certificaten

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende 3 type VCA certificaten:

 • B-VCA;
 • VOL-VCA;
 • VIL-VCU
 • B-VCA

Het B-VCA certificaat is voor uitvoerende medewerkers zónder uitvoerende rol en (het behalen van) dit diploma geeft aan dat een werknemer basiskennis heeft van veilig handelen en werken en van de Arbowet.

VOL-VCA

Het VOL-VCA certificaat is er voor operationeel leidinggevenden, en het behalen van dit diploma geeft aan dat ze niet alleen kennis hebben van en bewust bezig zijn met hun eigen veiligheid, maar óók met die van hun werknemers. Dit examen behandelt in tegenstelling tot B-VCA een groter aantal onderwerpen en is daarom een stuk uitgebreider.

VIL-VCU

Tot slot is er nog het VIL-VCU certificaat, dat bedoelt is voor leidinggevenden en intercedenten bij uitzendbureaus. Het verschil tussen VOL-VCA en VIL-VCU, is dat VIL-VCU nog specifiekere onderwerpen behandelt dan B-VCA en VOL-VCA, die in dit geval betrekking hebben op intercedenten.

Voor welke branches is het VCA certificaat relevant?

Het VCA certificaat is eigenlijk relevant voor alle beroepen waarin risicovolle en gevaarlijke handelingen worden verricht. Vaak zijn dit dan ook beroepen waar fysiek zware arbeid wordt geleverd. Er moet worden gedacht aan o.a. de volgende branches:

 • Bouwkundige bedrijven
 • Civiele sector
 • Chemische industrie
 • Transportindustrie
 • Elektrotechnische sector
 • Schildersbedrijven
 • Petrochemische bedrijven

Wie heeft er allemaal baat bij een VCA certificaat?

In de eerste plaats natuurlijk werknemers en werkgevers, omdat bewuster omgaan met veiligheid zal resulteren in minder ongevallen op het werk. Met andere woorden: minder (letsel)schade voor werknemers, minder onnodige kosten voor werkgevers, en een stabiele productiviteit en omzet voor bedrijven.

Daarnaast is een VCA certificaat een slimme investering voor zowel werknemers als werkgevers, omdat ze hierdoor aantrekkelijker zijn voor opdrachtgevers. Er wordt in de huidige markt namelijk steeds meer waarde gehecht aan een VCA certificaat, waardoor het steeds belangrijker wordt over dit diploma te beschikken. Wanneer dit bijvoorbeeld niet behaald wordt, betekent dit ook vaak minder opdrachten (en omzet) voor zowel werknemers en werkgevers.

De VCA cursus en kosten

Het is niet moeilijk om een VCA certificaat te behalen. Om het examen te halen, moet het bijbehorende cursusboek worden bestudeerd en een bijbehorende cursus worden gevolgd. In de praktijk duurt het leren en doornemen van de belangrijkste regels uit dit boek voor een werknemer hoogstens een dag, maar vaak volstaat zelfs een halve dag. Het ligt uiteraard aan de werknemer hoe snel hij of zij de stof beheerst.

Hoewel het examen zeker niet onderschat dient te worden, is het bepaald geen hogere wiskunde. De aspecten en regels die in het boek worden besproken zijn, over het algemeen, voor iedereen logisch en gemakkelijk te begrijpen.

Wanneer u als werkgever één werknemer het VCA certificaat wil laten behalen, zijn de kosten ca. 300 euro inclusief btw, alhoewel de kosten aanzienlijk kunnen variëren afhankelijk van de aanbieder. De werknemer is verplicht eerst een cursus te volgen op een officiële examenlocatie. De cursus wordt verzorgd door een professionele docent, die de belangrijkste regels en voorschriften uitlegt die ook allemaal weer terugkomen tijdens het examen.

Meestal begint de cursus om 08:30 en eindigt om een uur of 16:30. Aansluitend volgt direct het examen en vervolgens de uitslag. De werknemer hoort dus meteen op locatie of hij of zij wel of niet is geslaagd voor het examen.

Een andere, financieel meer aantrekkelijke optie voor werkgevers is om de cursus én examen op de eigen locatie plaats te laten vinden. In dat geval komt er een docent naar de gewenste locatie toe om de cursus te verzorgen. Hoe meer werknemers (cursisten) door de werkgever worden ingeschreven om deze cursus te volgen, hoe lager de kosten per persoon uitvallen.

Wanneer er bijvoorbeeld 10 werknemers deze cursus volgen en het examen afleggen, zijn de kosten ca. 110 euro per persoon, terwijl wanneer er 20 werknemers worden ingeschreven, dit ca. 75 euro zal zijn. Zoals eerder benoemd verschillen de uiteindelijke kosten per aanbiedende partij.