Wat kost personeel via een uitzendbureau?

Bent u aan het overwegen om een uitzendkracht in te huren? En wilt u weten wat de bijkomende kosten hiervan zijn? Lees dan hieronder wat de kostenvoordelen zijn van personeel via een uitzendbureau of vraag het gratis e-boek aan met nog meer informatie.

Offerte aanvragen

Wat kost een uitzendkracht via een uitzendbureau?

Voor een uitzendkracht betaalt u over het algemeen twee keer het bruto uurloon. U bent als inhurende partij degene die mag bepalen wat de uitzendkracht bruto per uur verdient. Het inhuur tarief per uur is dan twee keer het bruto uurloon. Stel, iemand verdient € 10,00 euro bruto per uur. Dat kost het u op uitzendbasis ongeveer € 20,00 om deze persoon in te huren. De werkgeverslasten van de uitzendkrachten zijn in dat uitzendtarief verwerkt. Een uitzendkracht is namelijk niet bij u maar bij het uitzendbureau in dienst.

Werkwijze personeel inhuren

  • Vraag (telefonisch) informatie aan
  • Ontvang direct vrijblijvend het tarief
  • Ontvang cv’s van kandidaten
  • Plan op korte termijn gesprekken in
  • Start na positieve kennismaking met inhuur

Voorbeeld tariefstelling Inhuren.com

Marjolein is manager bij PayUs, een Rotterdamse financiële dienstverlener. Voor de laatste weken van het jaar heeft zij drie extra medewerkers nodig voor de helpdesk. Omdat zij op korte termijn niet weet waar ze die medewerkers vandaan moet halen, besluit Marjolein informatie aan te vragen voor een helpdeskmedewerker bij Inhuren.com.

De organisatie waar Marjolein werkt hanteert zelf een cao. In deze cao zijn de bruto uurlonen en vergoedingen voor helpdeskmedewerkers opgenomen. Het bruto uurloon voor een fulltime helpdeskmedewerker is volgens de cao € 15,63 per uur. Marjolein kan tegen een omrekeningsfactor van 2.0 helpdeskmedewerkers inhuren via Inhuren.com. (Verderop in dit e-boek ziet u een wat een omrekeningsfactor is).

Na akkoord vanuit PayUs krijgt Marjolein vrijblijvend kandidaten voorgesteld door Inhuren.com. Marjolein besluit alle voorgestelde kandidaten per direct in te huren. Het uitzendtarief vanuit inhuren.com wordt vervolgens € 15,63 * 2.0 = € 31,26 per uur exclusief 21% btw. In dit tarief zijn alle werkgeverslasten, premies, belastingen en werknemersreserveringen voor vakantiedagen opgenomen.

Marjolein huurt de medewerkers gedurende zes weken in. Echter zijn de werkzaamheden eerder afgerond dan verwacht. Gelukkig is dat geen probleem. In de uitzendovereenkomst staat namelijk vastgesteld dat de inhuur van medewerkers stopgezet mag worden zodra de afgesproken werkzaamheden zijn afgerond.

Is personeel via een uitzendbureau duurder?

Wanneer u zelf iemand een medewerker in dienst neemt dan zijn de kosten het bruto uurloon plus de werkgeverskosten (35%), vakantiegeld- en vakantiedagen (18%). Daar komen de kosten voor de loonadministratie, werving- en selectie en het risico dat u loopt bij ziekte, uitval of verlof nog bovenop.

Zelf iemand in dienst nemen kost dus ongeveer het bruto uurloon plus 75%. Een uitzendkracht kost u het bruto uurloon plus 90% tot 100%.

In het uitzendtarief zijn de volgende kosten verwerkt:
 Kosten voor loonadministratie.
Risico op doorbetaling bij ziekte, uitval of verlof.
 Kosten werving- en selectie (dit doet Inhuren.com voor u).

Conclusie: Door de bijkomende kosten zoals hierboven genoemd is een uitzendkracht over het algemeen niet veel duurder dan dan u zelf iemand in dienst neemt.

Wat kost personeel via Inhuren.com? 

Wilt u meer weten over de tarieven van Inhuren.com? Download dan het gratis e-boek waarin alles staat beschreven of doe een informatie aanvraag. Eén van onze medewerkers neemt dan vrijblijvend contact met u op om u een tarief te geven.

Vraag nu gratis een offerte aan!