085 – 488 1100

Zo zit het met overwerk en overuren

In Nederland zijn er meer dan 1.100 cao’s geregistreerd. In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afspraken tussen werknemers en werkgevers vastgelegd over arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers van een bedrijf of een bedrijfstak. Vooral de uitbetaling van overuren kan per cao enorm verschillen. Maar wat is er van toepassing voor een uitzendmedewerker?

NBBU cao

Als uitzendorganisatie heeft inhuren.com kwaliteit hoog in het vaandel staan en is daarom aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.
De NBBU heeft een eigen cao. Hierin staat vermeld, dat vanaf de eerste werkdag niet alleen het loon, maar ook de vergoedingen die een uitzendkracht verdient, gelijk zijn aan die van werknemers die in een gelijkwaardige functie werken bij de opdrachtgever, de klant van het uitzendbureau. Dat betekent, dat de uitzendmedewerker dus recht heeft op hetzelfde periodeloon in de salarisschaal als een eigen medewerker van dat bedrijf.

De verschillende soorten overuren

De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau de juiste informatie heeft om de medewerker op een correcte manier uit te betalen. Naast afspraken over lonen, zijn ook de afspraken over overuren vaak verschillend per cao. Maar wat zijn er eigenlijk voor soorten overuren?

Arbeidsduurverkorting

Veel cao’s kennen een 38-urige werkweek. Door toch 40 uur te werken, worden er door werknemers extra vrije dagen opgebouwd. Inhuren.com spreekt met haar uitzendmedewerkers af of deze twee extra gewerkte uren per week in vrije uren of in geld worden uitbetaald.

Verschoven uren

Als een werknemer buiten de normale werktijden gaat werken, zonder dat het totaal aantal vastgelegde contracturen per week wordt overschreden, zijn dit verschoven uren. Als een werknemer op een bepaalde dag minder werk heeft en er op andere dagen meer drukte wordt verwacht, kan een opdrachtgever ervoor kiezen de uren van de rustige dag te verschuiven naar een dag waarop meer werkzaamheden worden verwacht. Door effectief te schuiven kan een werknemer dan toch het aantal contracturen werken die zijn afgesproken. Als er een vergoeding voor wordt betaald, staat dit in de cao.

Overuren

Overwerk is langer werken dan het aantal uren dat in een arbeidscontract staat. De opdrachtgever mag van een werknemer verlangen dat deze langer werkt als een klus af moet of als er bijvoorbeeld veel zieken zijn. In de cao staat vermeld of, en wanneer er een toeslagpercentage op het loon wordt uitbetaald. Als overwerk wordt uitbetaald staat dit apart vermeld op de loonstrook. Als een parttimer meer uren werkt dan in het contract staat, noemt men dit vaak meeruren. Hierover wordt meestal geen overwerktoeslag betaald.

Toeslaguren

Toeslaguren worden in sommige situaties betaald als medewerkers op zon- en feestdagen, of bijvoorbeeld buiten kantoortijden werken. Net als bij overuren wordt er een extra percentage op het uurloon uitbetaald.

Inhuren.com helpt u verder

Wilt u meer weten over de uitbetalingen van het loon, overwerk of regels voor het naleven van de cao door uitzendbureaus, of heeft u vragen over de cao’s voor medewerkers? Bij Inhuren.com zitten we voor u klaar om u verder te helpen. Vul hier vrijblijvend ons contactformulier in zodat wij contact met u op kunnen nemen. Wilt u direct in contact komen? Bel dan het volgende nummer: 085-4881100.